top of page
Search

חמש בבוקר

Updated: Nov 26, 2020

חוף רידינג, חמש בבוקר, רגע לפני שהלילה מתחלף בבוקר.

עוד רגע יגיעו הספורטאים.

עוד רגע יתחיל המירוץ של היום.

עצרתי לקחת נשימה עמוקה ואיטית.

נתתי גם למצלמה לעצור ולקחת נשימה עמוקה ואיטית.

בצילום קוראים לזה חשיפה ארוכה.

בחיים קוראים לזה אויר.
6 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page